Comentariile AmCham asupra proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale

  • 20.07.2020

AmCham Moldova a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale.

Prin intermediul proiectului se propune inclusiv (i) excluderea dreptului avocaților și companiilor de avocatură din alte state de a participa la procedura de atribuire a contractelor de prestare a serviciilor juridice pentru reprezentarea statului în instanțele judecătorești străini și instituțiile internaționale de arbitraj; (ii) excluderea dreptului avocaților care au reprezentat reclamanții în cauze împotriva Republicii Moldova de a participa la procedura de atribuire a contractelor de prestare a serviciilor juridice pentru reprezentarea statului în instanțele judecătorești și instituțiile naționale și internaționale de arbitraj; (iii) atribuirea către Comisia de selectare a dreptului de a anula concursul în orice etapă a desfășurării lui.

Mediul de afaceri consideră că modificările propuse vor avea drept efect limitarea accesului la servicii juridice calificate și lipsirea statului Republica Moldova de o apărare corespunzătoare a intereselor sale, măsurile impuse putând fi apreciate ca fiind disproporționate.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

___________________________________________________________________________________________________________________

AmCham Moldova elaborated a position paper on the draft Government decision on amending Government Decision no. 764/2012 on the representation of state interests in courts and in national and international arbitration institutions.

The draft Government decision aims to (i) exclude the right of lawyers and law firms from other states to participate in the procedure for awarding contracts for the provision of legal services for the representation of the state in foreign courts and international arbitration institutions; (ii) exclude care the right of lawyers who represented the claimants in cases against the Republic of Moldova to participate in the procedure for awarding contracts for the provision of legal services for the representation of the state in courts and national and international arbitration institutions; (iii) award to the Selection Committee the right to cancel the contest at any stage of its conduct.

The business community considers that the proposed amendments will have the effect of limiting access to qualified legal services and depriving the Republic of Moldova of proper defense of its interests, the measures imposed may be considered disproportionate.

To access the position paper, please click here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

 

Latest Advocacy on the Go