Avizul repetat al AmCham asupra proiectului Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate exterioară și afișaj în municipiul Chișinău

  • 15.07.2020

AmCham Moldova a transmis repetat avizul său asupra proiectului Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate exterioară și afișaj în municipiul Chișinău.

Mediul de afaceri în continuare consideră că proiectul Regulamentului conține prevederi lacunare, care depășesc cadrul normativ superior și nu corespund tehnicii legislative, autoritatea publică intervenind cu soluții neargumentate în reglementarea activității de întreprinzător, proiectul în redacția actuală neputând fi susținut.

De asemenea, AmCham recomandă elaborarea Analizei Impactului de Reglementare la proiect și remiterea lui spre expertiză Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

Scrisoarea de poziție poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

___________________________________________________________________________________________________________________

AmCham Moldova has repeatedly submitted its opinion on the draft Regulation on the location and authorization of advertising media in Chisinau. 

The business community still considers that the draft Regulation contains deficient provisions, which exceed the regulatory framework and do not correspond to the requirements of the legislative technique. It is also considered that the provisions of the draft Regulation are unargued and its current wording can not be supported.

AmCham also recommends developing the Regulatory Impact Assessment and submitting the draft Regulation for expertise to the Working Group of the State Commission for Regulation of Entrepreneurial Activity.

To access the position paper, please click here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go