Chestionarul „Evaluarea impactului COVID-19 asupra climatului de afaceri”

  • 06.07.2020

A doua rundă de „Evaluarea impactului COVID-19 asupra climatului de afaceri”

AmCham Moldova în colaborare cu Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru vă invită să completați Chestionarul „Evaluarea impactului COVID-19 asupra climatului de afaceri”. În cel de-al doilea Sondaj, AmCham Moldova își propune să colecteze de la comunitatea de business informații privind factorii ce afectează negativ activitatea de afaceri, dar și  acțiunile care i-ar ajuta cel mai mult să facă față situație create. Un focus deosebit al Chestionarului ține de estimarea percepției respondenților vizavi de măsurile de stat de susținere a activității de întreprinzător, în contextul crizei economice generate de situația epidemiologică COVID-19.

Aceste date vor fi sintetizate și respectiv utilizate în vederea înaintării recomandărilor către Guvern, ajustate la necesitățile antreprenorilor, menite să contribuie la îmbunătățirea climatului de afaceri.           

Timpul de completare a chestionarului este de aproximativ 4 minute.

Termen limită: 18 iulie, 23:59.

Chestionarul „Evaluarea impactului COVID-19 asupra climatului de afaceri” este disponibil în Română, Engleză, Rusă și poate fi accesat aici.

Această activitate este susţinută de Center for International Private Enterprise.

___________________________________________________________________________________________________________________

The second round of  the ”Evaluation of the impact of COVID-19 on the business climate”

AmCham Moldova in collaboration with the Economic Council to the Prime Minister invites the business community to complete the Questionnaire " Evaluation of the impact of COVID-19 on the business climate". Through the second Survey, AmCham Moldova aims to collect from the business community updated information on persistent factors that negatively affect the entrepreneurial activity, but also the state measures that would most help them cope with COVID-19 pandemic. A special focus of the Questionnaire is related to the estimation of the respondents' perception regarding the implemented State incentives aimed to support the entrepreneurial activity, in the context of the economic crisis generated by the epidemiological situation COVID-19

These data will be processed and used in order to submit recommendations to the Government. The aforementioned recommendations will be adjusted to the needs of the entrepreneurs and to improve the business climate.

The completion time of the questionnaire is about 4 minutes.

Deadline: July 18, 11:59 p.m.

This activity is supported by the Center for International Private Enterprise.

The Questionnaire "Evaluation of the impact of COVID-19 on the business climate" is available in Romanian, English, and Russian and can be accessed here.

Latest Advocacy on the Go