AmCham a transmis o scrisoare de poziție asupra Deciziei Consiliului Municipal Chișinău privind modificarea unor taxe locale pentru anul 2020

  • 26.06.2020

AmCham s-a adresat printr-o scrisoare Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor și Primăriei Chișinău exprimându-și îngrijorările în legătură cu procedura de adoptare și conținutul Deciziei Consiliului Municipal Chișinău privind modificarea unor taxe locale pentru anul 2020.

În special s-a făcut referire la faptul stabilirii cotelor unor taxe locale fără respectarea criteriilor și principiilor prevăzute de Codul fiscal în ceea ce privește procedura de modificare a taxelor locale, precum și lipsa unei analize care ar justifica majorarea taxelor și ar evalua impactul economic a unei astfel de decizii.

Scrisoarea poate fi accesată aici.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

AmCham addressed a letter to the State Chancellery, the Ministry of Finance, and the Chisinau City Hall expressing its concerns about the adoption procedure and the content of the Decision of the Chisinau Municipal Council on amending several local taxes for 2020.

In particular, reference was made to the significant increase in the amount of local taxes without complying with the criteria and principles set out in the Fiscal Code regarding the procedure for amending local taxes, as well as the lack of analysis that would justify the increase in taxes and assess the economic impact of such decision.

The letter can be accessed here.

Latest Advocacy on the Go