Comentariile AmCham asupra proiectului de lege privind privind protejarea obiectelor de infrastructură esențială pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice

  • 19.06.2020

AmCham Moldova a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului de lege privind privind protejarea obiectelor de infrastructură esențială pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice.

Scopul proiectului constă în stabilirea criteriilor de idenditificare a obiectelor de infrastructură esențială, precum și a condițiilor, competențelor, procedurilor și instrumentelor de identificare, recunoaștere și protejare a infrastructurii esențiale.

Având în vedere redacția proiectului supus consultărilor publice și deficiențele evidente pe care le conține, mediul de afaceri consideră că proiectul va genera mai multe riscuri pentru agenții economici a căror gestionare ar putea fi dificilă ținând cont de cadrul juridic propus, iar prevederile proiectului ar putea depăși cadrul normativ ce se dorește a fi transpus, lipsind în special argumentarea economică și juridică a normelor.

De asemenea, se consideră că instituirea oricărui mecanism suplimentar de control trebuie analizat sub toate aspectele, în special cel al protejării investițiilor și creării unui climat investițional favorabil, al legalității și predictibilității, precum și al obligației pozitive a statului de a asigura garantarea dreptului de proprietate, libertatea activității de întreprinzător și respectarea tratatelor internaționale.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

____________________________________________________________________________________________________________________

AmCham Moldova has elaborated a position paper on the draft law on the protection of essential infrastructure for ensuring national security and public order.

The purpose of the draft law is to establish the criteria for the identification of essential infrastructure objects, as well as the conditions, competencies, procedures, and tools for the identification, recognition, and protection of essential infrastructure.

Given the wording of the draft law subject to public consultation and the obvious deficiencies it contains, the business community considers that the draft law may pose several risks for economic agents whose management could be difficult given the proposed legal framework. Also, the provisions of the law could exceed the normative framework that is to be transposed, lacking, in particular, the economic and legal argumentation of the norms.

It is also considered that the establishment of any additional control mechanism should be analyzed in all aspects, in particular, the protection of investments and the creation of a favorable investment climate, legality, and predictability; the positive obligation of the state to ensure the right to propriety and freedom of entrepreneurship, as well as compliance with international treaties.

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

 

Latest Advocacy on the Go