AmCham își exprimă îngrijorarea în legătură cu inițiativa legislativă de modificare a Legii cu privire la medicamente

  • 03.10.2019

Comitetul Healthcare din cadrul AmCham a comentat negativ proiectul de lege înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de un grup de deputați din Parlament prin care se propune ca informația de pe ambalaj și din instrucțiunile de utilizare a medicamentelor să fie expusă în limba de stat și în limba rusă.

Mediul de afaceri consideră că soluția propusă impune sarcini administrative și costuri de conformare disproporționate asupra companiilor producătoare și este asociată cu riscul de dispariție de pe piață a mai multor produse medicamentoase și limitarea accesului pacienților la produsele inovatice cu eficiență clinică ridicată.

Pentru a accesa avizul sau pentru a adresa întrebări suplimentare, contactați pe Mila Malairău, Director Executiv, la următoarea adresă de email: milamalairau@amcham.md.


AmCham Raised Concerns regarding the Legislative Initiative to Amend the Law on Medicines

AmCham Healthcare Committee commented on the draft law submitted as a legislative initiative by a group of Members of Parliament proposing that the information on the packaging and the instructions for use of medicines be indicated in the state and Russian language.
The business community considers that the proposed solution imposes disproportionate administrative burdens and compliance costs on the manufacturing companies and is associated with the risk of the disappearance of several medicinal products on the market and the limitation of patients' access to innovative products with high clinical efficiency.

To access the position paper or address questions on this topic, contact Mila Malairau, Executive Director, at milamalairau@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go