• 28.02.2017

Date: February 28

Time: 09:00 - 14:00

Language: Romanian

Venue: Radisson Blu Leogrand Hotel, str. Mitropolit Varlaam Street, 77, Chișinău, Moldova

Price: 60 eu + VAT 


KPMG vă invită să discutăm și să dezbatem principalele elemente care ar trebui avute în vedere în legătură cu pregătirea situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) . 

Pentru a fi siguri că vom acoperi cele mai importante teme pentru participanți, vă rugăm să ne transmiteți, la momentul înscrierii, aspectele practice pe care ați dori să le dezbatem în cadrul evenimentului.

Cui se adresează?

Cursul se adresează profesioniștilor din domeniul financiar-contabil interesați să înțeleagă prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), atât dintr-o perspectivă teoretică, cât și dintr-o perspectivă practică/ aplicată.

Obiectivele cursului:

Pe parcursul cursului, veți avea ocazia să vă consolidați cunoștințele cu privire la IFRS. Programul va fi extrem de util în a vă familiariza cu cerințele unor standarde cu impact semnificativ asupra performanței și poziției financiare și vă va oferi o abordare practică în înțelegerea cerințelor de raportare, precum și o viziune de ansamblu asupra procesului de pregătire a pachetelor de raportare IFRS.
Specialiști KPMG cu o vastă experiență practică vor prezenta diverse studii de caz și vor dezbate împreună cu participanții teme de interes pentru aceștia.

Instructori:

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul contabil:

• Oana Motoi, Manager, Servicii de Fiscalitate
• Cristina Guțu, Manager, KPMG Training Academy, FCCA, DipIFR

Agenda:


09.00 – 09.30 Înregistrarea participanților

09.30 – 11.00

• Setul complet de situații financiare IFRS în conformitate cu

IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare

• Ajustări cu impact semnificativ asupra performanței și poziției financiare:

-IAS 36 Deprecierea activelor

- IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente

11.00 – 11.15 Pauză de cafea

11.15 – 13.00

• Ajustări cu impact semnificativ asupra performanței și poziției financiare:

-IAS 12 Impozitul pe profit (curent și amânat)

13.00 – 14.00 Prânz