• 09.06.2016

Chișinău, 9 iunie 2016. Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham) a întrunit mediul de afaceri, reprezentanți ai autorităților publice și experți internaționali în vederea analizei aplicării legii privind utilizarea energiei din surse regenerabile (Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile).


Astfel, agenda întrunirii a vizat: imperativele naționale privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut, situația actuală pe piața energiei regenerabile din Republica Moldova și perspective de dezvoltare, precum şi lacune și neconcordanțe legislative privind construcția centralelor electrice.


Proiectul legii de reglementare a pieței energiei regenerabile este un subiect de dezbateri de mulți ani. În așteptarea legii, mai multe companii interesate, cu investiții naționale și străine, au demarat proiecte de energie regenerabilă în Republica Moldova. Unele proiecte sunt la etapă avansată, practic fiind gata de lansare, însă astăzi încă sunt poziții diferite privind conceptul schemei de sprijin, atât la nivel politic, cât și al mediului de afaceri. AmCham a lansat discuții publice pentru a ajunge la o poziție previzibilă privind implementarea legii, astfel încât beneficiarul final al legii – întreaga societate din țară, fie cetățeanul de rând, fie companii sau instituții de interes social major, să fie asigurate cu energie la prețuri competitive.”, afirmă Sergiu Chirică, Manager for Regulatory Affairs, AmCham Moldova.


Masa Rotundă lansată de AmCham Moldova este orientată spre înțelegerea și clarificarea prevederilor Legii nr. 10/2016, explicarea mecanismului ce urmează a fi aplicat pentru piața regenerabilelor, precum și asigurarea creării unui cadru normativ competitiv de reglementare a pieței regenerabilelor.


La sfârșitul lunii februarie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile care reglementează comercializarea energiei regenerabile, stabilește obiectivele naționale obligatorii privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, precum și ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în transporturi. Legea a fost adoptată în corespundere cu angajamentele Republicii Moldova în calitate de parte semnatară a Tratatului Comunității Energetice.

Comunicat de presă: engleză

Comunicat de presă: rusă
 

Agenda Evenimentului

Prezentări

Implementarea politicii naționale în domeniul energiei regenerabile, Agenția pentru Eficiență Energetică

Reglementarea activităţilor în sectorul energiei regenerabile în Republica Moldova, ANRE

Integrarea surselor regenerabile de energie electrică în sistemului electroenergetic al Republicii Moldova, MOLDELECTRICA

Renewable Energy Investments, IFC

Lacune și neconcordanțe în reglementarea construcției centralelor electrice în RM, ELECTRA NORTE