• 22.10.2015

Pe data de 10 noiembrie, KPMG în Republica Moldova vă invită la un curs privind aspectele care trebuie luate în considerare din punct de vedere al mobilității internaționale.

Cui se adresează?

Cursul se adresează, în principal, persoanelor cu atribuții de conducere, din domeniul financiar-contabil sau de resurse umane (de exemplu CFO, CEO, persoane din cadrul departamentului de Resurse Umane, sau contabilitate) din cadrul societăților care fac parte din grupuri de societăți din Republica Moldova sau multinaționale, din orice industrie și este, în același timp, o oportunitate de a schimba idei și experiențe cu restul participanților.

Obiectivele cursului

Ȋn contextul ȋn care detașarea angajaților devine o necesitate pentru dezvoltarea și promovarea afacerilor la nivel internațional, implicațiile fiscale ce decurg capătă un rol din ce ȋn ce mai important. Astfel, prin acest curs dorim să clarificăm obligațiile fiscale și de asigurări sociale aplicabile detașărilor în și din Moldova, ce decurg din legislația domestică, precum și din convențiile internaționale la care Moldova este parte. Mai mult, dorim să clarificăm care sunt cazurile ȋn care dubla taxare poate fi evitată, iar costurile aferente unei detașări pot fi reduse.

Prezentările vor combina unghiul teoretic cu abordarea practică, pentru a răspunde unor ȋntrebări cu impact în detașările internaționale:
• Ce este rezidența fiscală și ce consecințe are modificarea acesteia? Cum afectează impozitarea?
• Cum evităm dubla impozitare a angajaților? Cum se impozitează indemnizațiile specifice detașărilor internaționale?
• Aspecte ce decurg din Convențiile bilaterale privind securitatea socială:
1. Putem planifica asigurarea în sistemele de securitate socială pentru angajații noștri? Putem evita dublarea contribuțiilor sociale?
2. Analiza unor cazuri practice şi spete reale şi a implicațiilor fiscale şi de securitate socială aferente;
• Ce impact au detașările internaționale din prisma TVA și a deductibilității de la calculul impozitului pe profit?

Instructori
Cursul va fi susținut de profesionişti experimentaţi ai KPMG:
Mădălina Racovițan, Partner, KPMG în România și în Moldova
Oana Motoi, Manager, Servicii de asistență fiscală, KPMG în România și în Moldova;
Ioana Chiculiță, Consultant, Servicii de asistență fiscală, KPMG în România și în Moldova.
În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest eveniment, am aprecia prezența dumneavoastră şi vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări în acest sens.

RSVP
Veronica Milescu
Tel. +373 22 201 884
Fax. +373 22 540 499
vmilescu@kpmg.com