• 14.09.2015

 Simplificarea Procedurilor Vamale şi Conformarea cu Standartele Uniunii Europene

  • Reducerea numărului de acte necesare vămuirii.
  • Culoarea albastră de vămuire.
  • E-customs: declaraţia electronică la export şi import.
  • Regimuri vamale şi ghiduri privind deciziile preliminare.
  • Noi reglementări privind procedura de stabilire a valorii în vamă.
  • Agent Economic Autorizat (AEO) şi Exportator Autorizat.

\"\"