• 28.02.2020

AmCham a transmis către Parlamentul Republicii Moldova o scrisoare conținând propuneri care vizează asigurarea unui grad mai mare de transparență a activității Companiei Naționale de Asigurări în Medicină prin reglementarea obligației autorității de a publica trimestrial raportul privind consumul de medicamente compensate.

Agenții economici care solicită includerea unui medicament în lista medicamentelor compensate reprezintă părți direct interesate în evaluarea tendințelor de prescriere a medicamentelor, planificând astfel propria activitate în ceea ce privește importul de medicamente frecvent utilizate sau diversificarea portofoliului cu medicamente noi pentru tratarea anumitor categorii de maladii.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Mila Malairău, Director Executiv, la următoarea adresă de email: milamalairau@amcham.md.

_________________________________________________________________________________________

AmCham has submitted a letter to the Parliament containing proposals aimed at ensuring a higher degree of transparency of the activity of the National Health Insurance Company by regulating its obligation to publish quarterly the report containing information on the consumption of compensated drugs.

The economic agents applying for the inclusion of a medicine in the list of compensated medicines are directly interested in evaluating prescribing trends, thus planning their own activity in terms of importing commonly used medicines or diversifying the portfolio with new medicines to treat certain categories of diseases.

To access the position paper or address questions on this topic, contact Mila Malairau, Executive Director, at milamalairau@amcham.md.