News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

AmCham a transmis o serie de avize

June 22, 2018

- Printre prioritățile săptămânii curente a fost și prezentarea către Banca Națională a Moldovei a comentariilor cu privire la proiectul de Regulamentu privind activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

- AmCham a transmis o scrisoare către Ministerul Finanțelor solicitând eliminarea unei serii de deficiențe tehnice în aplicarea mecanismului de amânare a plății taxelor vamale.

- O altă adresare a fost către Comisia Națională pentru Piața Financiară, AmCham a propus optimizarea procedurii de verificare a bonității clientului, în cazul în care datele acestuia sunt accesate de un birou al istoriei de credit, solicitându-se semnătura olografă sau electronică. 

Pentru a accesa textul integral contactați pe Adrian Gheorghiță, Coordonatorul Comitetului, la adriangheorghita@amcham.md


-This week, AmCham submitted its commentaries to the National Bank of Moldova on the draft regulation on the activity of non-bank payment service providers in the field of preventing and combating money laundering and terrorist financing.

-AmCham addressed a letter to the Ministry of Finance asking for the elimination of a series of technical deficiencies within the application of the deferred payment of customs duties mechanism.

-Within a letter addressed to National Commission for Financial Markets, AmCham proposed to streamline the process of obtaining the consent of a debtor/natural person when their data is accessed by a creditor in the due diligence process, by means of written or qualified electronic signatures.


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO