News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members130

AmCham se pronunță asupra Listei materiei prime medicamentoase scutite de TVA și taxe vamale

August 30, 2016

 

AmCham și-a expus poziția asupra proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea listelor de materiei prime medicamentoase utilizate la producerea medicamentelor care vor fi scutite de TVA și taxe vamale.

În scopul stabilirii unui echilibru între interesul bugetar și beneficiile pentru piața farmaceutică, s-a propus aplicarea facilităților fiscale și vamale doar în privința importurilor de materie primă destinată producerii medicamentelor care sunt cuprinse în Lista medicamentelor esențiale, aprobată de către Ministerul Sănătății, și care sunt comercializate pe piața autohtonă.

Prin instituirea criteriilor suplimentare de selecție se poate asigura că măsurile sunt îndreptate anume către produsele medicamentoase importante pentru sistemul național de sănătate și consumator, având eficiență și inofensivitate demonstrată.

 

Pentru mai multe detalii accesați aici

 


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO