Recomandările AmCham la proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

  • 08.11.2019

Proiectul de lege elaborat vine să transpună dispozițiile Directivei UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Adițional, acesta este conceput pentru a implementa prevederile Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din RM.

Reprezentanții sectorului sunt îngrijorați de mărimea sancțiunilor aplicate de autorități către entitățile raportoare. 
 


AmCham Recommendations on the Draft Law on AML and CFT Breaches Identification and Methods of Sanctioning

The Draft Law intends to transpose the provisions of (EU) Directive on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing. In addition, it is designed to implement the provisions of Moldovan Law on prevention and combating money laundering and terrorism financing.

Representatives of the sector are concerned by the size of the sanctions applied by the authorities to the reporting entities. 
 

Latest Advocacy on the Go