News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

AmCham Moldova a comentat proiectele de legi ce țin de protecția datelor cu caracter personal

July 26, 2018

Ținem să precizăm că actuala versiune transpune mult mai fidel prevederile Regulamentului european privind datele cu caracter personal (în vigoare la 25 mai 2018).

Totodată, constatăm că proiectele de legi depășesc recomandările europene și includ norme excesive și contradictorii ca: procedurile speciale de investigație, acces, emitere a deciziilor, contestare a deciziilor. 

Adoptarea în această redacție a proiectelor de legi ar putea genera următoarele consecințe:

- vor crea premise pentru creșterea costurilor de conformare
- vor anula reforma controalelor de stat asupra activității de întreprinzător
- vor reduce semnificativ din dreptul efectiv la apărarea împotriva abuzurilor

În același context, expunem îngrijorarea și dezacordul cu mărirea semnificativă a sumei amenzilor (în unele cazuri chiar până la 500,000 EUR sau 4 % din cifra de afaceri mondială), din care Centrul trece la venituri 25% din amenzi.

Considerăm că aceste prevederi sunt absolut excesive şi nejustificate. Concomitent, reieşind din realităţile economice şi de drept ale Republicii Moldova, cuantumul semnificativ a sancțiunilor economice aplicabile vor duce la noi obligaţii costisitoare, va contribui la creşterea poverii financiare în sarcina operatorilor, va favoriza creşterea fenomenului corupţiei, în detrimentul obligaţiilor de implementare a noilor obligaţii privind asigurarea protecţiei datelor personale şi poate duce la falimentarea unor agenţi economici.

Pentru a accesa textul integral contactați pe Sergiu Chirică, Coordonatorul Comitetului, la sergiuchirica@amcham.md


AmCham Moldova Comments the New Version of Draft Laws on Protection of Personal Data

The current version of draft laws transposes the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 (in force since 25 May 2018) in a more accurate manner.
However, there are multiple provisions that exceed the European recommendations by enacting excessive and contradictory rules as to the procedure for special investigation, access, decision making and decision challenging.

In the event that new provisions are adopted, these laws could cause a series of adverse consequences, such as:

- create grounds for increased compliance costs;
- cancel the reform of state controls over entrepreneurial activity;
- significantly reduce the effective right to defense against abuse.

In addition, AmCham expresses its concerns and disagreement with the significantly increased amount of fines, in some cases even up to EUR 500,000 or 4% of worldwide turnover. The Center will retain 25% of the paid fines’ amount.

Hence, the provisions are perceived as absolutely excessive and unjustified. Moreover, based on the economic and legal realities of the Republic of Moldova, the exceeding amount of economic sanctions will increase the financial burden of operators, create a favorable environment for corruption, and may lead to the bankruptcy of some entrepreneurs.

 

 


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO