News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

Legea cu privire la energetică

June 29, 2018

Odată cu adoptarea legii cu privire la energetică, plățile regulatorii pentru sectorul produselor petroliere se calculează 0,2% din venitul de vînzări al titularului de licenţă și nu din valoarea în vamă a mărfii (produse petroliere și gaz lichifiat) importate, așa cum era prevăzut anterior.
Plățile regulatorii se încasează atât la importul mărfii cât și la vânzările ulterioare, astfel cuantumul plății încasate în bugetul ANRE pentru anul 2018, asupra uneia și aceleași mărfi se dublează, sau după caz se triplează, etc., ceea ce are ca efect majorarea prețului produselor petroliere, la fel diminuarea profitului întreprinderilor, ținând cont de faptul că prețul produselor petroliere pentru cumpărătorul final este reglementat de instituțiile statale.

În aceste condiții, AmCham Moldova salută deschiderea Ministerului Economiei și Infrastructurii de a modifica Legea cu privire la energetică în vederea tratamentelor duale și excesive.

Pentru a accesa textul integral contactați pe Sergiu Chirică, Coordonatorul Comitetului, la sergiuchirica@amcham.md


Law on Energy

With the adoption of the law on energy, regulatory payments for the petroleum products sector account for 0.2% of the licensee's sales revenue and not the import value of the goods imported (petroleum products and liquid gas) as foreseen previously. Regulatory payments are collected both on the import of goods and on subsequent sales, so the amount of the payment received in the ANRE budget for 2018 for one and the same goods doubles or, if necessary triples, etc., which in-turn - when taking into account that the price of petroleum products for the final buyer is regulated by the state institutions - increases the price of products from petroleum companies and diminishes the profit of enterprises. Under these circumstances, AmCham Moldova welcomes the openness of the Ministry of Economy and Infrastructure to amend the Energy Act for dual and excessive applications.

To access the full text please contact Sergiu Chirica, Coordinator of the Committee, at sergiuchirica@amcham.md


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO