News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members134

Grupul de Lucru pentru Elaborarea Codului Etic de Promovare a Medicamentelor

June 12, 2014

Ca urmare a ințtiativei AmCham, Ministerul Sănătății a creat Grupul de Lucru pentru elaborarea Codului de Etică pentru promovarea medicamentelor. Prima ședință a Grupului de Lucru a avut loc pe data de 21 mai și, ca urmare, a fost începută consultarea pe marginea proiectului Codului de Etică cu toate părțile interesate. În contextul aspiraţiilor de integrare europeană a Republicii Moldova şi eforturile de ancorare a statului nostru în sistemul valoric, politic, economic şi cultural european, prezentul Cod Etic vine să transpună bunele practici europene de promovare a medicamentelor care se eliberează pe bază de prescripţie medicală în domeniul farmaceutic din ţară. Rugăm să găsiți proiectul aici.


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO