News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members130

AmCham raportează deficiențe la efectuarea inspecțiilor bazate pe riscuri a produselor alimentare la posturile de inspecție la frontieră de către ANSA

August 5, 2019

AmCham comunică despre lipsa abordării privind analiza riscurilor în cadrul controlului sanitar-veterinar, controlului pentru siguranța alimentelor și controlului produselor de uz fitosanitar și fertilizanți efectuat la frontieră de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Contrar prevederilor Hotărîrii de Guvern 938/2018, respectivele practici generează costuri sporite pentru mediul privat sub formă de plata tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, plăți datorate transportatorilor pentru staționarea camioanelor în punctele de trecere a frontierei, casarea unor cantități considerabile de marfă, deseori fiind produse alimentare de valoare înaltă.

Accesați Avizul aici


AmCham Reports Deficiencies on Performing Risk-based Inspections on Foodstuff at ANSA Cross-border Inspection Posts

AmCham informs about the lack of a risk-based approach to goods that are subject to the sanitary-veterinary control, control of food safety and control of plant protection products and fertilizers carried out at the border by the National Agency for Food Safety.

Opposite to the provisions of the Government Decision 938/2018, these practices generate higher costs for the private sector, such as increased tariffs for the services provided by the National Agency for Food Safety, delay-related costs to carriers, such as fuel costs and driver wages, loss of goods.


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO