News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members130

Serviciile de plată și activitățile aferente circulației monedei electronice în vizorul AmCham

October 16, 2017

AmCham Moldova salută inițiativa Băncii Naționale a Moldovei (în continuare „BNM”) de a ajusta cadrul normativ-regulatoriu în domeniul activității prestatorilor serviciilor de plată și emitenților de monedă electronică, în particular Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, nr. 114 din 18.05.2012.

În acest sens, considerăm importantă atingerea următoarelor obiective comune, necesare pentru dezvoltarea pieței, într-un mod ce ar asigura rezultate optime atât pentru sector, cât și pentru consumator: (i) acordarea permisiunii de oferire a creditelor legate de prestarea serviciilor de plată; (ii) deschiderea conturilor societăților de plată și societăților emitente de monedă electronică în registrele BNM; (iii) ajustarea cadrului sancționator, astfel încât valoarea amenzilor propuse să aibă un caracter disuasiv, dar în același timp proporțional încălcărilor admise; (iv) implementarea corectă și graduală a standardelor europene relevante.

Accesați Avizul aici


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO