News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

Prioritățile de dezvoltare a sectorului financiar-nebancar

March 19, 2018

Pe 19 martie, AmCham a adresat o scrisoare către autorități, vizând în special, Comisia Națională a Pieței Financiare, pentru a pune în discuție o serie de subiecte ce ar impulsiona dezvoltarea sectorului de finanțare nebancar, aspect ce se aliniază cu obiectivele stipulate în cadrul Proiectului de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pentru anii 2018 - 2022.

Avizul conține un șir de recomandări față de:

- Ajustarea cadrului normativ aferent activității entităților supravegheate la normele Legii privind organizațiile de creditare nebancară.

- Plafonarea plăților regulatorii de funcționare achitate anual de către organizațiile de creditare nebancare.

- Oferirea accesului organizațiilor de creditare nebancară la instrumentele Fondului de garantare a creditelor pentru ÎMM. Stimularea finanțării prin leasing a producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi organizațiile de creditare nebancare.

- Oferirea organizațiilor de creditare nebancară a statutului de subiect-creditor în cadrul Programului de stat „Prima casă”.

- Acordarea suportului Ministerului Justiției în vederea promovării eficiente a proiectului de lege privind modernizarea Codului civil și modificarea și completarea unor acte legislative, în partea ce ține de reglementarea raporturilor de leasing.

- Oferirea posibilității organizațiilor de creditare nebancară de a acționa în calitate de operator activ în cadrul Registrului garanțiilor reale mobiliare pentru înregistrarea, modificarea sau radierea garanțiilor, în care au concomitent calitatea de debitor sau creditor al creanței garantate.

- Susținerea eforturilor Ministerului Justiției în vederea eliminării deficiențelor de funcționare a Registrului garanțiilor reale mobiliare.

- Acordarea suportului Ministerului Justiției în vederea implementării Registrului unic al procurilor

Pentru a accesa textul integral contactați pe Adrian Gheorghiță, Coordonatorul Comitetului, la adriangheorghita@amcham.md
 


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO