News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members134

Aplicarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor prezintă deficiențe

July 4, 2017

AmCham Moldova și-a expus comentariile și propunerile pe marginea deficiențelor de aplicare a Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 974 din 15.08.2016.

În principal, se recomandă elaborarea unor norme ce ar permite vămuirea cantității bunurilor efectiv aflate în camion în baza actului de control prealabil sau în baza actului de control fizic, fie că s-a depistat marfă în minus sau în plus.

De asemenea, revizuirea dispozițiilor referitoare la cheltuielile de transport, și anume: afișarea publică a tarifelor pentru diverse moduri de transport, precum și metodologia care a stat la baza acestor calcule. Concomitent, este necesară revederea conceptuală a pct. 32, prin prisma condiționalităților impuse de Regulament pentru a permite aplicabilitatea metodei tranzacției, precum și alte momente importante.

Accesați textul integral


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO