News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members134

Comentariile AmCham la Proiectul de lege cu privire la ipotecă

January 26, 2017

AmCham s-a expus pe marginea propunerilor de amendamente la Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă.

În Adresa Curții Constituționale către Parlamentul Republicii Moldova1 se stipulează:
„În același timp, Curtea a atras atenția asupra faptului că debitorul ipotecar ar putea să se eschiveze cu reacredință de la recepționarea notificării, ca urmare, primirea efectivă a acesteia devenind imposibilă. Având în vedere că în asemenea situații stabilitatea financiară a băncilor ar putea fi periclitată, Curtea a reținut necesitatea stabilirii unui just echilibru între interesul economic al țării şi protecția dreptului la proprietate al debitorilor ipotecari. Astfel, Curtea a subliniat că în caz de refuz sau de eschivare a debitorului de a primi notificarea sunt aplicabile regulile generale ale procedurii de expediere a scrisorilor recomandate, stabilite de cadrul normativ privind comunicațiile poștale.”

În acest context, soluția propusă de autor rezolvă doar parțial problema notificării debitorului, fiind neacoperite juridic anume situațiile când debitorul se eschivează de la recepționarea notificării, astfel livrarea scrisorii cu valoare declarată devenind imposibilă. 

Accesați Scrisoarea aici


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO