News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

Comentarii la proiectul legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

December 1, 2016

Proiectul legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului va permite apropierea legislației naționale la normele europene – Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

AmCham salută inițiativa de apropiere a legislației naționale la normele europene, inclusiv prin prisma existenței măsurilor de precauție sporită privind clientela, ce urmează să fie aplicate de entitățile raportoare în relațiile lor cu persoanele fizice sau juridice. Paralel, se punctează asupra necesității de a dispune un echilibru sănătos în ceea ce privește gradul de împovărare a mediului privat și calitatea mecanismelor de aplicare a noilor rigori.

Citiți scrisoarea integral


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO