News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

Oportunitatea aderării RM la Programul European pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială

September 20, 2016

 

În scopul sporirii accesului antreprenorilor la finanțare, simplificarea condițiilor de garantare a creditelor şi a împrumuturilor, cât și în vederea susținerii eforturilor statutului în ceea ce privește dezvoltarea mediului de afaceri, de altfel prioritate stipulată în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020, AmCham propune analiza oportunității privind alăturarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (în continuare „EaSI”).

 

Astfel, creditorii instituționali vor fi mai dispuși să finanțeze start-up-urile și întreprinderile mici și mijlocii, drept rezultat impulsionându-se dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă.

Citiți Scrisoarea integral
 


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO