News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

Opinia AmCham vis-a-vis de Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

June 22, 2016

AmCham Moldova că exceptarea controalelor Inspectoratului Muncii de la prevederile Legii 131/2012 privind controlul de stat este o greșeală și un regres de la principiile reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător. Cu atât mai mult cu cât, dimpotrivă, se preconizează ca și controalele fiscale și vamale să fie aduse sub incidența Legii 131, care (i) este mult mai progresistă și (ii) este în curs de modificare, în scop de îmbunătățire. Astfel, excluderea propusă a Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) de sub incidența Legii nr.131/2012 privind controlul de stat este în contradicție și cu proiectul de modificare complexă a Legii nr. 131 și altor 25 de legi (inclusiv Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii), aprobat de Guvern săptămâna trecută și susținut de Consiliul Economic pe lîngă Prim-ministru, prin care, la art. XI, dimpotrivă se prevede că “Drepturile inspectorului de muncă în cadrul și/sau în legătură cu efectuarea controlului de stat la persoanele care practică activitate de întreprinzător vor fi realizate în limitele și în conformitate cu Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător’’.

Concomitent menționăm că odată cu introducerea unor sancțiuni mai severe pentru munca nedeclarată, trebuie precizat conceptul, pentru a exclude interpretări abuzive.

Citiți Scrisoarea integral
 

 


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO