News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members134

Camera de Comerț Americană din Moldova a inițiat dialogul privind eficientizarea legislației în domeniul importului și exportului produselor și a substanțelor periculoase pentru stratul de ozon

December 8, 2015

AmCham a sesizat Ministerul Mediului, Ministerul Economiei și Serviciul Vamal cu privire la dificultăţile întâmpinate de agenții economici în procesul obţinerii autorizaţiei de import pentru bunurile ce conţin substanțe nocive, care cad sub incidenţa Legii nr. 852 din 14.02.2002.

AmCham reiterează faptul că susține inițiativele Ministerului Mediului de salvgardare a spațiului național ecologic și de armonizare a legislației naționale la standardele europene, astfel încât Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon să fie respectate, însă autoritățile abilitate prin lege cu funcții de reglementare şi de control al activității de întreprinzător trebuie să servească în egală măsură atât interesele societății, cât şi ale sectorului privat, în vederea evitării unor reglementări excesive în derularea afacerilor.

*Notă: în lista produselor periculoase pentru stratul de ozon se regăsesc: instalaţii de condiţionare cu care sunt dotate autoturismele şi camioanele, frigidere, congelatoare, produse de aerosoli, produse alimentare cu coloranţi şi vopsele, pigmenţi, tincturi, produse de parfumerie, preparate cosmetice, detergenţi și lubrifianţi.


Pentru mai multe detalii accesați Avizul.


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO