News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members130

Codul Guvernării Corporative în atenția AmCham

November 18, 2015

Comentariile pe marginea proiectului Codului de Guvernare Corporativă (CGC) au fost supuse consultărilor publice de Comisia Națională a Pieţei Financiare. Astfel, CNPF consideră un imperativ ca CGC să reprezinte un document cu caracter de recomandare pentru societățile pe acțiuni, fiind bazat pe cele mai bune practici internaționale. În aceeași ordine de idei, AmCham consideră că, având un caracter de recomandare, Codul Guvernării Corporative ar trebui să contribuie la dezvoltarea bunelor practici de conduită și să puncteze eficiența reglementării, sau, eventual, să o completeze sub un aspect sau altul.

Comentariile enunțate de AmCham au scopul de a îmbunătăți situația actuală în ceea ce privește guvernarea corporativă.

Pentru mai multe detalii accesați Avizul


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO