News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members130

Opinia AmCham vis-a-vis de Proiectul de Lege privind Organizațiile Financiare Nebancare

June 12, 2015

În cadrul unei scrisori adresate autorităților competente, AmCham subliniază dezacordul în parte ce ține de introducerea reglementărilor prudențiale asupra organizațiilor financiare nebancare, precum și instituirea unei taxe de supraveghere în mărime de 0,3% din valoarea medie anuală a activităților desfășurate pentru entitățile supravegheate. 


Dată fiind evoluția pozitivă de dezvoltare a industriei de creditare nebancară, cât și prin prisma recomandărilor experților din cadrul Băncii Mondiale și a Corporației Financiare Internaționale se conclude inoportunitatea reformării cadrului de reglementare a activității de microfinanțare prin aprobarea unei legi noi în varianta propusă, instituind inclusiv supravegherea prudențială.

Accesaţi aici pentru a vizualiza scrisoarea.


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO