31
October

AmCham a prezentat o serie de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor

AmCham a prezentat Parlamentului Republicii Moldova o serie de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor. Propunerile urmăresc să îmbunătățească conținutul normativ al proiectului de Cod în domenii referitoare la construcțiile provizorii, ...

03
October

Asociațiile de business își exprimă îngrijorările în legătură cu unele propuneri de modificare a procedurii de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative

AmCham Moldova, CNPM, FIA Moldova, ATIC și Asociația „Lapte” au expediat în adresa autorităților publice o scrisoare de poziție prin care își exprimă îngrijorările în legătură cu unele propuneri de norme din proiectul legii care modifică procedurile de elaborare ș...

08
September

AmCham, FIA, and ATIC contributed several proposals to the draft law on data protection

AmCham, FIA, and ATIC contributed several proposals to the draft law on data protection. The proposals of the business community refer to the following main aspects: - Bringing the draft law into line with the provisions of the EU Regulation; - Rewriting the language of the draft law consid...

07
September

AmCham reacted to the Government\'s call for business deregulation

AmCham reacted to the Government's call for business deregulation. The association's proposals refer to the following areas: - outdoor advertising; - pharma; - enforcement legislation; - registers of securities holders and their record; - labor; - personal data security mea...

05
September

AmCham s-a adresat Comisiei Electorale Centrale pe marginea Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public

AmCham s-a adresat Comisiei Electorale Centrale cu referire la Regulamentul adoptat de Comisie privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public. Asociația consideră unele prevederi ale hotărârii CEC, adoptate pe 4 augus...

04
July

Noua lege privind protecția datelor cu caracter personal, care transpune acquis-ul comunitar în legislația națională, va fi promovată într-un ritm mai rapid

Noua lege privind protecția datelor cu caracter personal, care transpune acquis-ul comunitar în legislația națională, va fi promovată într-un ritm mai rapid. Proiectul de lege, mult discutat de-a lungul anilor pe mai multe platforme, atât în ​​Guvern, cât și în...

23
March

AmCham semnalează asupra deficiențelor noii legi a publicității

AmCham s-a adresat autorităților publice și a semnalat asupra deficiențelor identificate în procesul aplicării noii legi a publicității nr. 62/2022 și a informat desre impactul negativ sau potențial negativ pe care îl produce sau îl poate produce asupra activității de întrepr...

17
March

Comitetul juridic al AmCham s-a întrunit în cadrul ședinței anuale

Comitetul juridic al AmCham s-a întrunit pe 17 martie la sediul asociației în cadrul ședinței anuale. Ședința anuală a comitetului juridic a avut loc pentru a discuta rezultatele anului 2022 și a planifica principalele direcții și subiecte strategice de pe agenda comitetului pentru an...

15
March

AmCham a avut o întrevedere cu conducerea Comisiei Naționale a Pieței Financiare

AmCham a avut o întrevedere cu membrii Consiliului de Administrație și echipa executivă a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru a discuta asupra proiectului de lege de modificare a legii societăților pe acțiuni și legii pieței de capital. În cadrul ședinței au fost discutate o...

27
February

AmCham a prezentat aviz asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital)

AmCham a prezentat avizul său asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital) (înregistrat în Parlament cu nr. 15/2023). Comunitatea de afaceri notează asupra mai multor soluții defectuoase conținute &ici...

16
February

AmCham a prezentat aviz asupra proiectului Codului funciar

Pe 16 februarie 2023, AmCham a prezentat aviz asupra proiectului Codului funciar. Scrisoarea de poziție conține mai multe propuneri ale mediului de afaceri menite să contribuie la îmbunătățirea conținutului normativ al proiectului de Cod. Scrisoarea de poziție poate fi accesată la a...

07
February

AmCham și ATIC solicită abrogarea hotărârii Guvernului privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal

AmCham și ATIC solicită abrogarea hotărârii Guvernului privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal. Abrogarea hotărârii de Guvern se impune &icir...

27
January

AmCham a prezentat aviz asupra proiectului noii legi privind taxa de stat

Asociația apreciază eforturile autorităților publice de îmbunătățire a actului de justiție și înțelege care sunt scopurile urmărite, mai ales având în vedere direcția strategică a asociației legată de promovarea mijloacelor alternative de soluționare a litigiilor. Asociați...

25
January

AmCham, ATIC și FIA au comentat proiectul Codului urbanismului și construcțiilor în partea referitoare la regimul rețelelor de comunicații electronice și infrastructurii asociate

AmCham, ATIC și FIA au comentat proiectul Codului urbanismului și construcțiilor în partea referitoare la regimul rețelelor de comunicații electronice și infrastructurii asociate. Scrisoarea de poziție conține mai multe propuneri ale mediului de afaceri menite să contribuie la îmbunăt...

25
November

AmCham îndeamnă la asigurarea predictibilității fiscale în contextul inițiativei de dublare a ratei de creștere a accizelor la unele produse

AmCham îndeamnă autoritățile publice la asigurarea predictibilității fiscale în contextul inițiativei de dublare a ratei de creștere a accizelor la unele produse propusă pentru anul 2023, orice creștere a accizelor urmând a fi graduală și moderată. În prezent, Republica Mo...

01
November

Comunitatea de business a avut o întrevedere cu Directorul Agenției Servicii Publice

AmCham Moldova și EBA Moldova au avut o întrevedere cu dl Mircea Eșanu, Directorul Agenției Servicii Publice, în vederea discutării subiectelor actuale legate de prestarea serviciilor publice către comunitatea de business. Reprezentanții comunității de afaceri au avut posibilitatea de...

02
September

Opinia AmCham și FIA asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte de guvernanță corporativă și piața de capital)

AmCham și FIA au transmis în adresa Prim-ministrului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției și Comisiei Naționale a Pieței Financiare, opinia comună asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte de guvernanță corporativă și piața de capital). Asociații...

15
August

AmCham salută adoptarea în lectură finală a proiectului de lege pentru modificarea Codului Funciar

AmCham salută adoptarea în lectură finală a proiectului de lege pentru modificarea Codului Funciar. Proiectul de lege elimină interdicția de a schimba destinația terenurilor agricole de calitate superioară în limitele perimetrelor miniere. Inițiativa va permite întreprinderil...