News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members130

Expertul economic Viorel Gîrbu: În ziua de 8 decembrie „bugetul” resurselor naturale a țării va fi epuizat

August 8, 2019

Nivelul de dezvoltare economică este reprezentat de Produsul Intern Brut (PIB) per capita care este cel mai uzual determinat în baza abordării bazate pe consum. Astfel, la nivelul unui stat, consumul înalt este echivalent cu un nivel înalt de dezvoltare economică, statele respective beneficiind de o poziție și prestigiu deosebită în percepția majorității. Totuși, la nivel planetar dimensiunea descrisă comportă o altă percepție.Ziua de 5 august a reprezentat pentru anul curent data în care consumul umanității a depășit capacitatea biologică la nivel planetar, în conformitate cu estimările făcute de Global Footprin Network [1].

Începând cu ziua următoare consumul se realizează din contul reducerii capacității de regenerare a biosferei. Această realitate nu este una nouă, civilizația umană a intrat în era ”deficitului ecologic” încă din 1970, iar din acel an situația doar se deteriorează. În prezent consumul la nivel planetar a resurselor biosferei este echivalent cu capacitatea de generare a acestora pentru 1,75 planete precum este planeta Pământ.

Deși Republica Moldova este un stat sărac, implicit înregistrează un nivel scăzut al consumului populației exprimat ca PIB per capita, la capitolul convețuirii armonioase cu mediul înconjurător situația este similară cu cea la nivel planetar. Consumul final depășește capacitatea biologică la nivel național cu 40%. Estimativ, pentru ziua de 8 decembrie curent „bugetul” resurselor naturale ale țării va fi epuizat. Această realitate este o consecință în special a biocapacității reduse la nivel de țară, care este mai mică decât media globală. În mod similar amprenta de carbon a țării este sub media globală.
Totuși, datele prezentate trebuie să inducă o schimbare la nivelul politicilor de dezvoltare pe care noi le urmăm. Pe lângă importanța primordială, mult mai mare decât se atestă în prezent, care necesită a fi atribuită protecției și diversificării mediului înconjurător, un aspect suplimentar trebuie să ne atragă atenția. Statele, implicit zonele geografice care reprezintă un reper pentru politicile naționale exercită în fapt cea mai păguboasă acțiune asupra biosferei.

Data epuizării „bugetului” resurselor naturale pentru America de Nord a fost 31 martie curent, iar a UE – 10 mai curent. Deși regiunile respective beneficiază de o capacitate biologică pe persoană mult mai mare decât capacitatea biologică a țării, fiind de 3,9 și, respectiv 2,1, față de 1,2 cât este în cazul Republicii Moldova, amprenta ecologică exercitată este una semnificativ mai mare decât 1,7 atestată pentru țara noastră: 6,6 în cazul Americii de nord și 4,6 în cazul UE. Or, așa cum demonstrează datele prezentate mai sus, spațiu în vederea creșterii consumului resurselor naturale chiar și pentru o țară săracă precum este țara noastră nu mai există, o importanță mai mare o reprezintă importul din statele avansate economic a culturii unui mod de trai prietenos cu mediul înconjurător.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO