News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members134

Aspectele incerte a unor ordine emise de ANSA – Opinia AmCham Moldova

September 10, 2019

AmCham Moldova s-a adresat autorităților publice în vederea clarificării și soluționării aspectelor incerte referitoare la unele ordine emise de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

AmCham Moldova și-a expus poziția critică asupra practicii autorității de a emite acte cu caracter normativ fără a asigura de fiecare dată publicarea lor în Monitorul Oficial, în condițiile în care acestea pot produce efecte asupra unui număr semnificativ de companii.

Adițional, mediul de afaceri a notat existența unor acte care pot fi calificate ca fiind permisive, introduse prin intermediul ordinelor ANSA, care nu se regăsesc în Nomenclatorul actelor permisive.

În vederea redresării situației, s-a solicitat suportul autorităților publice în vederea asigurării publicării actelor Agenției în Monitorul Oficial, și drept măsură pe termen lung, revizuirea tuturor actelor normative emise de către autoritate.

Pentru a accesa scrisoarea contacți Coordonatorul comitetului, Adrian Gheorghiță la adriangheorghiță@amcham.md sau +373 22 211 781


AmCham Moldova Opinion on Uncertain Aspects of a Series of Orders Issued by ANSA

AmCham Moldova addressed to the public authorities to clarify and solve the issues regarding some orders issued by the National Agency for Food Safety.

AmCham Moldova has expressed its critical position on the authority's practice to issue normative acts without constantly ensuring their publication in the Official Gazette, as these may have effects on a significant number of companies.

In addition, the business community mentioned about the existence of acts that can be qualified as permissive approved through ANSA orders, which are not included in the Nomenclature of permissive acts.

Thus, the support of the public authorities was requested to ensure the publication of the Agency's acts in the Official Gazette, and as a long-term measure, the revision of all the normative acts issued by the authority.

To access the position paper, please contact Committee Coordinator, Adrian Gheorghiță at adriangheorghita@amcham.md or +373 22 211 781


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO