News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

AmCham și-a exprimat îngrijorarea față de posibila inițiativă de scurtare a programului de activitate a grădinițelor

November 30, 2018

AmCham s-a adresat către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării printr-o scrisoare care semnalează potențialele riscuri de ordin social și economic care ar putea fi declanșate de inițiativa scurtării programului de activitate a grădinițelor.

În acest sens, AmCham și-a reafirmat poziția că modificările în disponibilitatea serviciilor de învățământ preșcolar constituie un subiect de interes public major, datorită impactului asupra activității părinților antrenați în câmpul muncii, integrării pe piața muncii și funcționării întreprinderilor. Poziția vine după publicarea unui anunț ministerial potrivit căruia o inițiativă privind programul de activitate a grădinițelor este în curs de elaborare și ar putea fi propusă pentru consultări publice.

Pentru a accesa avizul sau pentru a adresa întrebări suplimentare, contactați pe Elena Popic, Policy Officer la elenapopic@amcham.md


AmCham Raises Concerns on Possible Changes in Kindergartens’ Daily Functioning Hours

AmCham has addressed to the Ministry of Education, Culture and Research with a letter signaling the potential social and economic risks that would be triggered by the initiative to shorten the daily functioning hours for the national kindergartens. In this, AmCham reiterated its position that limitations on availability of pre-school educational institutions’ services is a subject of a major public interest, due to the impact on working parents’ labor activity, integration on labor market and functioning of enterprises. The position comes after the publishing of a ministerial announcement stating that an initiative concerning kindergartens’ daily program is under review and might be placed for public consultations.

To access the position paper or address questions on this topic, contact Elena Popic, Policy Officer at elenapopic@amcham.md


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO