News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

Comentarii suplimentare la noul Cod Vamal și Cod Civil

May 11, 2018

În urma ultimei scrisoare de poziție privind noul Cod Vamal, AmCham a oferit o serie de comentarii și propuneri noi.

În același timp, noile comentarii ale Codului civil au fost drept rezultatul unui proces consultativ de durată, în cadrul Comitetului pentru Servicii Financiare. Recomandările fiind discutate și colectate în cadrul ultimei ședințe a Comitetului pentru Servicii Financiare.

Pentru a accesa textul integral contactați pe Adrian Gheorghiță, Coordonatorul Comitetului, la adriangheorghita@amcham.md


Additional Commentaries to the New Customs Code, New Civil Code

 

Following the last position paper regarding the New Customs Code, AmCham provided commentaries with some updated arguments, and also a series of new proposals. The new Civil Code commentaries are the result of a long consultative process within the Financial Services Committee. The recommendations were discussed and collected within the last meeting of the Financial Services Committee. 

 

 


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO