News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

Avizul AmCham la proiectul Regulamentului Controlului Treziei

February 20, 2012

 AmCham prezintă Avizul asupra proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Controlului Treziei. Pentru mai multe informații, accesați aici.


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO