News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members134

AmCham militează împotriva majorării tarifelor datorate Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

November 29, 2018

Comitetul Healthcare din cadrul AmCham a comentat negativ inițiativa Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) privind majorarea tarifelor percepute pentru serviciile prestate întreprinderilor. Printre principalele obiecții este menționată lipsa unei evaluări adecvate și transparente a costurilor care să justifice majorarea tarifelor în conformitate cu metodologia în vigoare. Totodată, Analiza impactului de reglementare pentru această inițiativă nu analizează riscurile pentru piața farmaceutică și efectele sarcinii regulatorii suplimentare. Pentru acest motiv, în ședința din săptămâna curentă, Analiza impactului de reglementare la inițiativa AMDM a fost avizată negativ de către Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător. 

Pentru a accesa avizul sau pentru a adresa întrebări suplimentare, contactați pe Elena Popic, Coordonatorul Comitetului la elenapopic@amcham.md


AmCham Militates Against the Increase of Fees Charged by the Medicines and Medical Devices Agency

AmCham Healthcare Committee has commented the Medicines and Medical Devices Agency’s initiative of increasing the fees charged for the services provided to enterprises. The main concerns are the lack of an adequate and transparent assessment of costs that would justify the increase in fees according to the current methodology. Moreover, the Regulatory Impact Assessment for this initiative does not quantify the effects and risks of the additional regulatory burden imposed on businesses, and as a result has received a negative vote from the Working Group of the State Commission for regulating entrepreneurial activity.

To access the position paper or address questions on this topic, contact Elena Popic, Committee Coordinator at elenapopic@amcham.md
 


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO